Цени за откриване на течове с инфрачервена камера

( Оценка 3.7 ) от ( 47 отзива )

tech2Откриването и отстраняването на скрити течове от водопроводната инсталация или канализацията е дейност, изискваща професионални умения от страна на майсторите и съвременна техника за тяхното диагностициране и локализиране. Откриването на ВиК течове се извършва с инфраачервена камера, наречена още термограафска камера.

За ефективното отстраняване на даден ВиК теч е необходимо да се знае каква е причината за неговата поява и точното му място на възникване.

Диагностиката на скритите течове по ВиК, отоплителни инсталации или канализацията не е толкова лесна задача за водопроводчик, без необходимата аапаратура за откриваане наа течове и опит в сферата на откриването на скрити ВиК течове.

Нашата фирма е с дългогодишен опит в обследването на водопроводи, канали, сифони, фасади на къщи и сгради, покриви, балкони и тераси, посредством термографски способ с инфрачервена камера и други уреди за откриване на теч.

Термографският анализ е много ефективен и напоследък широко разпространен метод за обследване и откриване на скрити течове от водопровод, течове от канал, външни ВиК тръби, водостоци, улуци, теч от парни инсталации или течове от покриви, фасади, тераси и балкони на съседи.

Този способ позволява обследването да локализира неприятният теч с точност до 5 см.

Приложението на метода не се ограничава само до откриването на течове. Прилага се широко и в електротехниката и в автоматиката за профилактика и поддръжка на апаратура.

По този начин се избягва къртенето на цели стени или подове и се добива достатъчно информация за мястото на проникване или избиване на водата и така да спести много време, пари и разходи за ремонтните дейности.

Причините за теч могат да бъдат най-различни:

 • спукване, прекъсване, износване или повреда на канализационни тръби  и щрангове;
 • не добре фугирани плочи в санитарни и мокри помещения;
 • лоша или увредена изолация върху покрива на сградата;
 • неправилна циркулация на използваната вода;
 • лоша ходроизолация;

 

Как прочита цялата процедура - с инфрачервената камера се проследява от влажното видимо петно към причината на вероятния теч и при нужда се обследват и съседните помещения или ако има съмнения и помещенията разположени над подозрителните участъци, за което е нужно да се осигури достъп при нужда.

Цени за откриване на скрити течове в помещения с термокамера, без къртене и разбиване-теч на вода:

 • Такса посещение на адрес за град София - 30 лв.
 • Такса на км извън София - 0,70 лв/км в двете посоки
 • Цена за обследване на първото помещение (до 20 м2) - 70 лв.
 • Цена за обследване на всяко следващо помещение - 29,99 лв.

 

Как се ценобразува при обследване на открити фасади, тераси и покриви и откриване на теч под земя?

 • Такса посещение на адрес - 30 лв.
 • Такса на км извън София - 0,70 лв/км в двете посоки
 • Цена за обследване на първите 20 м2 - 70 лв.
 • Цена за обследване до 200 м2 - 1.00 лв на м2 .
 • Цена за обследване над 200 м2 - по споразумение.

 

Оформяне на резултата от откриването на теча.

 • Цена за устно заключение - откриване на причината за теча - 0 лв.
 • Цена за издаване на официален констативен протокол с изходящ номер констатиращ причината за теча - 55 лв.
 • Цена за нотариална заверка на копие на  констативният протокол - 147 лв.

 

Констативният протокол се получава в офиса на фирмата или по куриер с обратна разписка за сметка на получателя!

Офертата за отстраняване на теча се изготвя безплатно и се изпраща на Вашия e-mail адрес или по пощата на хартиен носител. Срокът за получаване на офертата е от един до няколко работни дни, в зависимост от сложността на ВиК проблема.