Откриване на теч с термокамера

( Оценка 4.5 ) от ( 12 отзива )

Откриване на теч с термокамера в София и страната

Откриване на теч с термокамера или по-точно откриване на скрити течове е задача с повишена трудност, дори за опитните водопроводчици. За да се открие скрит теч е необходима апаратура. Фирмите предлагащи услугата откриване на течове се надпреварват в наддумването и хвалбите по свой адрес, както и обратното по адрес на конкурентите.

Наличните и нововъзникващи технологии са предназначени за откриване и предотвратяване на физически загуби на вода. Натрупването на загуби за дълги периоди може да доведе до значителни загуби, дори от незначителни течове. И ако водата може да излезе, примеси (почва, бактерии, органични вещества и т.н.) могат да влязат и да влошат качеството на водата, дори да я направят негодна за пиене. Отделно всеки теч в дома или офиса води до оразууване на мухал и други неприятни за съжителство организми. 

 Може да чуете много противоречиви мнения относно начина на откриване на течове, както и нужната апаратура за откриване на теч. Относно темата за скритите течове и уредите за откриване на течове може да се изпише и изговори много и да не се каже нищо съществено. Ние ще се опитаме да кажем много, но с малко думи, без да изтъкваме апаратурата с която разполагаме и да хулим конкурентите и недостатъците на тяхната апаратура. Ние като професионалисти в откриването на скрити течове с термокамера, сме изненадани от усилията на колегите да изплуват на пазара за откриване на течове, като се опитват да потопят останалата конкуренция с неумесни теории и тяхното развиване. Някои фирми разчитат на богатият арсенал от нужни и ненужни "дрънкулки" уж важни за откриване на течове, като явно така се опитват да въздействат на психиката на клиента, считайки че това им дава тежест.

Какво е скрит теч? Как се открива скрит теч?

 Всички течове са разлив на вода. Водата може да е топла, студена вода или отпадна, мръсна вода от кализация. Има възможност теча да е от парна инсталация, дъждовна вода от тераса или вода от покрив. Всички течове са свързани с намокряне и овлажняване на строителни материали, строителни конструкции и влага под повърхността им, като на определени места влагата избива над повърхността и там теча се превръща във видим теч. От казано до тук е ясно, че всеки теч променя температурата на материала, в които се разпространява, както и влажността му.

 Извода е логичен. Щом имаме промяна на температурата и влагата трябва да се използват съответните апарати и технологии. Откриване на теч с термокамера е най-подходящият метод. Термокамерите са устройства отчитащи температурните разлики в материала. Откриване на теч с термокамера всъщност е разчитане на температурните разлики предиизвикани от различната температура на водата разляла се в даденият материал. Термокамерите имат висока термична чувствителност и резолюция. Температурният обхват на термокамерите варира от - 20 до +600°С.

Точността на измерваната температура и минималната грешка при измерване с термокамера са от порядъка на +/- 0,1°С.

Високата точност при откриването на течов с термокамера се базира на точно тези технически храктеристики и показатели на термокамерите. Това е уред за откриване на течове? Не, но намира такова приложение. 

Откриване на течове с термокамера на супер цени

Какво ще видите с термокамерата?

откриване на теч с термокамера Термокамерата ще ви покаже в различни цветови режими температурната разлиика от овлажняването и сухата част на материала, като с траектории ще опише най-високата температурна разлика. Естествено, мястото с най-висока разлика в отчетената температура е мястото на дефекта, т.е мястото на теча. При по-добрите и скъпи термокамери може да видите ясно тръбата, фитинга или други причини за появата на теча. Откриването на течове с термокамера е сигурен и точен метод, които може да се използва поочти самостоятелно. Всички останали уреди за откриване на течове са спомагателни и не са задължителни, като трябва да отбележим, че останалите уреди нямат техническата възможност да откриват течове самостоятелно, без термокамерата.

 За да работи термокамерата правилно, т.е откриване на теч с камера е възможно само при калиброване и настройка на камерта. Задават се всички нужни параметри: влажност в помещението, околна температура, данните за обследваният материал (обект), скорост на вятъра,  разтояние до обекта, ъгъл на наблюдаване, осветеност и още много други. За да се зададат точни стойности се използват таблици и съответните инструмеенти за настройка на камерата, а това са: контактен и безконтактен термометър, рулетка, ветромер (анемометър), влагомер, луксмер и други, но те не очастват в откриване на теча. 

Цена за откриване на теч с камера от 140,00 лв 

 Целта на откриването на теч е да открием източника предизвикващ влагата с точност и това се извършва с термокамера. Откриване на теч с термокамера от лицензирана фирма за откриване на течове и термограафи с богат опит. Работим с професионални термокамери за откриване на течове и други термографски диагностики и анализи. При много малък % от случайте на откриване на скрит теч с термокамера е възможно да се наложи използване на други уреди. Тези други уреди се свеждат до специален влагомер и ондоскопска камера за анализ на трудно достъпни места и най-вече кухини, където термографската камера е с намален капацитет.

Гарантирано откриване на теч с термокамера и осигурено отстраняване на теча. Цени за откриване на течове с термокамера от 110,00 лв без ДДС. Диагностика на теч в банята за София. ВиК термокамера. Откриване на течове с термокамера София, диагностика и обследване на течове  с неясна причина и локация.